Proffs på parkering

PPSTARTParking Partner är ett ungt parke­ringsföretag där medarbetarna har stor erfaren­het av parkeringsbranschen.Vi är svenskägt till hundra procent. Vi arbetar med allt från stora P-hus till mindre utomhusparkeringar inklusive långtidsuthyrning av parkeringsplatser. Dessutom erbjuder vi kringtjänster som projektering, renhållning, bilvård, för­varing samt hämtning och lämning av bilar. Vid stora evenemang kan vi ordna med parkerings­värdar som dirigerar och hänvisar bilisterna till rätt plats.