Ekonomi

Allt samlat i en redovisning

Varje månad sammanställs en ekonomisk rapport som i detalj redovisar besöksparkering, tillståndsparkering och kontraktsparkering.

Rapporten ger en sammanfattad bild av hela parkeringen och är utformad för att ge detaljerad information om besöksintäkter, uthyrningsgrad och beläggningsgrad.

I rapporten ingår också beräkningar som snitthyror, hyresbortfall och hyrespotential; något som är av största vikt för analys och värdering av parkeringarna. I månadsrapporteringen finns också möjligheter att få rapporter som visar intressanta detaljuppgifter, som aviserade hyror för kommande period. Utöver de ordinarie rapporterna kan Parking Partner ta fram statistiska analyser som ligger till grund för budget och prognoser.

Två kvinnor framför datorer

Digital redovisningmed kundanpassade kontoplaner

I samband med de månatliga redovisningarna skapas ett bokföringsunderlag, baserat på fastighetsägarens egen kontoplan. Detta gör det mycket enkelt för fastighetsägarens ekonomiska personal att integrera parkeringen i fastighetsägarens bokföring. För de som vill ha full automatik i bokföringen erbjuder Parking Partner även digital redovisning på fil i SIE-format eller speciellt format för de större bokföringssystemen, till exempel Agresso. Filerna kan skickas via sftp eller hämtas i Parking Partners kundportal.

Parking Partners kundportal

Alla rapporter och filer ligger tillgängliga i Parking Partners kundportal. Så fort de produceras läggs de i kundportalen och alla som behöver kan hämta dem när det passar, var man än befinner sig. Detta är både praktiskt och bekvämt för de som har fastighetschefer eller ekonomipersonal spridd på olika ställen. All kommunikation med kundportalen är krypterad och säker.

Kvinna med mobil som sitter på sin camperbil
Mina sidor företag Mina sidor