Parkera med tillstånd

Digitala tillstånd ger stora möjligheter att öka mobiliteten för hyresgäster och besökande samtidigt som det är ett utomordentligt styrmedel för att öka beläggningen på parkeringarna och därmed skapa intäktsökningar.

Oavsett om det gäller säljbesök, företagsmöten eller privata ärenden har många företag och privatpersoner dagligt behov av besöksplatser i olika delar av länet. Samtidigt har många fastighetsägare en mängd olika besöksparkeringar som inte är fullt utnyttjade. Genom att med digitala tillstånd erbjuda abonnemang för olika typer av parkeringar kan hyresgäster ges möjlighet att parkera i olika delar av fastighetsägarens bestånd.

Öka beläggningen med natt-tillstånd

En stor del av besöksparkeringarna står mer eller mindre tomma under nätterna. Genom att dessutom erbjuda natt-tillstånd finns det goda möjligheter för hyresgästerna att parkera i närmaste garage istället för att leta boendeparkering på gatan.

Öppna portar & dörrar med mobil nyckel

Genom att tillstånden i Phone Park är kopplade till en mobil nyckel i Parakey kan hyresgästerna alltid komma in i garage som normalt är låsta. Användaren kan enkelt öppna garaget med en knapptryckning i Parakeys app.

Idéer om tillstånd

Endast fantasin sätter begränsningar för hur tillstånden kan utformas. Förutsättningarna är naturligtvis olika, beroende på i vilken fastighet hyresgästen befinner sig, men några idéer till olika tillstånd är:

Dag-tillstånd i olika zoner

Till exempel Stockholm, Södertälje eller Uppsala. Ett tillstånd där hyresgästen kan parkera på valfri parkering på dagtid, kl 07-18 i fastighetsägarens bestånd. Detta tillstånd kan vara lämpligt för den som använder bilen under dagarna för kund- eller säljbesök.

Dag-tillstånd i kluster av parkeringar

Parkeringar på avgränsade områden, till exempel Östermalm, Kista eller en företagsby. Ett tillstånd som är utmärkt för den som vill ha tillgång till parkering i närheten av arbetsplatsen. Om en parkering är full finns det möjlighet att parkera på en annan i närheten.

Natt-tillstånd i olika zoner eller fastigheter

Kan till exempel vara Stockholm, Västerås eller Uppsala. Ett tillstånd där hyresgästen kan parkera på valfri parkering i fastighetsägarens bestånd under natten, kl 18-07. Detta tillstånd kan vara utmärkt för den som tar bilen till arbetet och som vill slippa jaga boendeparkering på nätterna.

Liksom i besöksparkeringen, som beskrivits ovan, är det viktigt att i realtid ha full kontroll över antalet lediga platser i olika parkeringar så att användaren direkt kan se var det finns lediga platser.

VIP-tillstånd

För exklusiva VIP-tillstånd kan fastighetsägaren avdela ett fåtal platser i varje garage för VIP-tillstånd för att säkerställa att dessa kunder alltid ska ha möjlighet att få en plats. En del av inkomstbortfallet för dessa platser kan finansieras av ett högt pris på VIP-tillstånden.

Tillfälliga tillstånd

Många hyresgäster har ett behov att kunna ”boka upp” en plats till en väntad besökare. Med Phone Park blir det enkelt att tilldela besökaren ett tillfälligt digitalt tillstånd i ett visst garage eller en viss parkering under en bestämd tid. Med Phone Park kan även olika entreprenörer och hantverkare enkelt tilldelas ett tillfälligt tillstånd.

Full flexibilitet

Att lägga in digitala tillstånd för olika zoner eller olika tider i Phone Park kan göras närsomhelst. Tillstånden kan dessutom styras till specifika användare eller grupper av användare, till exempel tillfälliga tillstånd vid olika evenemang, tillfälliga tillstånd för besökare eller entreprenörer.

Glad pappa kollar på sin dotter på en gata

Automatisk kölista

En del parkeringar är mer populära än andra. De kanske är nära arbetsplatsen eller de kanske har lite större parkeringsplatser som passar större bilar. Dessa parkeringar blir snabbt fulla och många vill stå i kö för att få en eftertraktad parkeringsplats.

I Phone Park hanteras detta automatiskt. Om någon vill köpa ett tillstånd, men parkeringen för närvarande är fullbelagd, kan användaren teckna sig på en kölista. Så fort det blir ett tillstånd ledigt får den förste i kölistan ett erbjudande om att få köpa tillstånd. Om användaren tackar nej eller inte svarar inom en viss tid går frågan vidare till nästa person i kölistan. På så sätt tar Phone Park hand om kölistan utan att förlora tid.

Cykelparkering

Fler och fler kombinerar resor till och från arbetet med motion.

Många använder cyklar som är mycket dyra och i takt med att fler använder el-cyklar har det medfört en ökande efterfrågan på låsta cykelförråd. Likaväl som tillstånd med mobila nycklar används för bilparkering i låsta parkeringar kan ett tillstånd i Phone Park användas för säkra och låsta cykelförråd. För att begränsa tillgången till cykelförråd till den egna personalen kan tillstånden kopplas till en lista med behörig personal.

Mina sidor företag Mina sidor