Parkerade bilar

Kontrollavgift

Om du har parkerat fel eller inte följt de regler som gäller på området kan du få en kontrollavgift. Parkeringsvakten sätter då en gul kontrollavgift på ditt fordon. Skyltarna där du parkerar informerar om gällande parkeringsregler. Kontrollavgifter utfärdas för att parkeringsreglerna ska följas, så att vi kan bidra till en säker och trafikerbar miljö för kunder samt besökare.

Om du vill överklaga en kontrollavgift som du har fått, så gör du det genom att fylla i formuläret nedan alternativt att skicka en skriftlig invändning till Parking Partner Box 1122, 131 26 Nacka Strand. Märk gärna kuvertet med ”kontrollavgift”. Den skriftliga invändningen ska innehålla kontrollavgiftens debiteringsnummer, orsak till invändningen och kontaktuppgifter till dig.

Några av de vanligaste överträdelserna som orsakar kontrollavgifter är:

  • Obetald avgift eller inte betalat tillräckligt för den parkeringstid som nyttjas.
  • Ingen giltig biljett eller parkeringstillstånd synligt eller avläsbart.
  • Ogiltigt parkeringstillstånd där tillstånd erfordras.
  • Parkerat fordon där parkeringsförbud gäller.

Våra parkeringsvakter är utbildade enligt branschorganisationens utbildning för civilrättslig parkeringsövervakning eller motsvarande samt följer Lagen om Kontrollavgift vid Olovlig Parkering (LKOP) vid utfärdande av kontrollavgifter. Kontrollavgiften ska betalas inom 8 dagar från utskriftsdatumet. Betalning av din kontrollavgift görs till Plusgiro 842603-3, debiteringsnumret på kontrollavgiften ska då anges.

Har du frågor eller vill du invända mot din kontrollavgift görs det via formuläret nedan. Ärendet stoppas då i väntan på besked.

Har du frågor eller vill du invända mot din kontrollavgift (p-böter)?

Det görs enklast via formuläret nedan. Ärendet stoppas då i väntan på besked. OBS! Glöm inte att ange debiteringsnummer som står på den kontrollavgift du menar och orsak till invändningen.

Businessman använder mobilen medans han öppnar en bildörr
Mina sidor företag Mina sidor