Lavenderblommor

Miljö- & kvalitetspolicy

För oss på Parking Partner är det mycket viktigt att ta hänsyn till miljön i det arbetet vi utför och därför är vi mycket stolta över att vara miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001 vad gäller projektering, drift, uthyrning, övervakning samt optimering av parkeringsytor. Våra certifieringar är godkända av RISE Research Institutes of Sweden.

All vår verksamhet skall ske med kundanpassade lösningar där helheten innebär ett totalansvar. Vi ska förebygga föroreningar och genom ständiga förbättringar medverka till en långsiktigt positiv miljö- och kvalitetsutveckling i vår verksamhet.

Vi skall följa gällande lagar, kundkrav och övriga krav som berör verksamheten.

På Parking Partner tycker vi att det är viktigt att tänka klimatsmart och jobba för en bra miljö.

Detta uppnår vi genom:

Engagerad ledning som skapar förutsättningar för att ställda kvalitets- och miljömål uppnås och är tydligt kommunicerade.

Att använda miljöbilar inom hela bolaget.

Engagerad personal som är medvetna om sitt personliga ansvar så att rätt kvalitet produceras till minsta möjliga miljöpåverkan.

Att köpa miljöanpassade tjänster och produkter.

Att aktivt uppmuntra all personal till att komma med förslag och idéer som höjer vår kvalité och stärker vår miljöprofil.

Att vara lyhörda för omvärlden (våra kunder, leverantörer och övriga) samt själva aktivt försöka påverka den.

Mina sidor företag Mina sidor