Bostadsrätts­föreningar

Mobila & digitala lösningar för parkering

Parking Partners affärsidé är att utveckla tjänster som gör parkeringen enkel och lättillgänglig samtidigt som vi kan erbjuda ekonomiskt effektiva och digitala lösningar för fastighetsägarna.

Produkter

Öppna portar & dörrar med mobil nyckel

Parking Partner och Parakey skapar en sömlös kundupplevelse för de som parkerar. Nu kan parkören öppna och stänga porten med hjälp av sin mobil.

Genom att tillstånden i Phone Park är kopplade till en mobil nyckel i Parakey kan hyresgästerna alltid komma in i garage som normalt är låsta. Användaren kan enkelt öppna garaget med en knapptryckning i Parakeys app.

Värdet med integrationen

Effektiv hantering av access till parkörer - med integrationen mellan Parakey och Parking Partner automatiseras tilldelningen av access till parkeringsoperatörens kunder.

 • Parkören får mobil access direkt vid köp av digitalt parkeringstillstånd
 • Ingen manuell handpåläggning för administratör
 • När parkeringstillståndet löper ut tas accessen bort automatiskt
 • Parkören slipper fler taggar att hålla reda på och kan öppna garaget utan att gå ur bilen

Krav

 • Kund till Parakey
 • Konto hos Parking Partner

Uthyrning av parkeringsplatser med hjälp av tillstånd

Tillstånden hanteras digitalt i appen Phone Park. Detta är den mest flexibla lösningen för alla typer av parkering. Betalning av tillstånd med pris sker i appen med ett kopplat kontokort. Följande typer av tillstånd kan erbjudas:

 • Boendetillstånd – Tillstånden kopplas till en lista med behöriga hyresgäster/medlemmar.
 • Tillstånd med access till port – En mobil nyckel till garaget kopplas till tillståndet.
 • Entreprenörstillstånd – Tillfälliga tillstånd som fastighetsägaren kan dela ut till entreprenörer.
 • Laddplatstillstånd – Tillstånd att ladda bilen på laddplats.
 • Tillstånd för gästparkering – Tillfälliga tillstånd som hyresgäster/medlemmar kan köpa för sina gäster.
 • Personriktade tillstånd – Tillstånd som enbart är tillgängliga i behöriga personers mobiler.

Besöksparkering

Besöksparkering är oftast öppen för allmänheten, men kan begränsas till en viss grupp genom bomsystem eller portar som styrs med mobila nycklar. Varje parkering är unik och följande lösningar kan användas för besöksparkeringen:

 • Mobil parkering – In- och utcheckning eller löpande parkering i appen Phone Park eller EasyPark. Betalning sker i respektive app.
 • Betalautomat – In- och utcheckning eller löpande parkering i betalautomat. Betalning sker i betalautomaten.

Automatisk kölista

En del parkeringar är mer populära än andra. Det kanske är en lite större parkeringsplats som passar större bilar eller ligger närmare entrén in till huset. Dessa parkeringar blir snabbt fulla och många vill stå i kö för att få en eftertraktad parkeringsplats.

I Phone Park hanteras detta automatiskt. Om någon vill köpa ett tillstånd, men parkeringen för närvarande är fullbelagd, kan användaren teckna sig på en kölista. Så fort det blir ett tillstånd ledigt får den förste i kölistan ett erbjudande om att få köpa tillstånd. Om användaren tackar nej eller inte svarar inom en viss tid går frågan vidare till nästa person i kölistan. På så sätt tar Phone Park hand om kölistan utan att förlora tid.

Kontraktsparkering

Traditionell uthyrning med hyreskontrakt. Faktureras månads- eller kvartalsvis. Uppräkning av hyra med KPI eller procentsats. Hanterar både momspliktig och momsfri uthyrning.

Lägenheter exteriör

Tjänster

Linjemålning, städning och underhåll

För att hålla parkeringarna snygga och göra det tydligt för parkörerna erbjuder Parking Partner alla åtgärder som behövs. Parking Partners vaktpersonal gör regelbundna noteringar om eventuella brister som måste åtgärdas, till exempel trasig belysning, vattenläckage, gropig beläggning, etc. Parking Partner gör också regelbundna genomgångar av parkeringarna för att eliminera eventuella svårigheter att parkera, till exempel trånga infarter och ineffektiva parkeringsytor.

Parkeringsgarage

Skyltning

Parking Partner ser till att all juridisk skyltning finns på plats. Därutöver görs en grundlig genomgång av parkeringen, in- och utfarter och övriga accesser till parkeringen, för att om nödvändigt komplettera skyltningen med hänvisningsskyltar, etc.

Förhyrda platser skylt

Optimering av parkeringar

Den detaljerade statistiken från de olika parkeringarna ger stora möjligheter att optimera parkeringarna. Beroende på hur många platser som är tillgängliga dag-för-dag är det enkelt att öka eller minska antalet besöksplatser och därmed upplåta lediga platser för besökande. Bara genom att ändra från fasta parkeringsplatser till flytande parkering kan många platser som ofta står tomma hyras ut. En annan åtgärd för att öka intäkterna är att disponera om förhyrda platser till besöksparkering och därmed öka beläggningen i parkeringen. Genom att även rikta erbjudanden till utvalda grupper kan beläggning och intäkter ökas.

Genom en kartläggning och analys av hur parkeringsplatserna är disponerade och hur de används finns oftast stora möjligheter att hitta förändringar för att optimera parkeringsintäkterna. Parking Partner har stor erfarenhet av optimering av parkeringar och tar efter analys av parkeringarna gärna fram en åtgärdsplan för att göra parkeringen mer effektiv.

Många bilar parkerade tajt på en parkeringsplats

Parkeringsövervakning

Övervakning är viktig för att upprätthålla ordning på parkeringen, till exempel att någon inte parkerar på en plats som betalas av en annan. En viktig aspekt är också att parkeringen genererar intäkter som bland annat behövs för att hålla parkeringen i gott skick och även ge lönsamhet.

Kvinnlig parkeringsvakt
 • Kontinuerlig övervakning – Övervakning på oregelbundna tider. Övervakning sker med personal och fordon som är tydligt märkta med Parking Partners logotyp. Synlighet är viktig för att uppmärksamma parkörer om övervakningen.
 • Avrop – Parking Partner rycker ut för åtgärder vid anmälan om felparkering eller fordon som blockerar nödutgångar, etc.
 • Parking Partner använder kamera och handdator när kontrollavgift utfärdas, ett säkert system för både oss och våra kunder. Vi hjälper till att öka tryggheten i bostadsområdena genom att synas och rapportera om det har hänt något. Hur tätt vi kommer beror naturligtvis på vad som avtalats.
 • Alla våra parkeringsvakter är uniformerade, kör bilar som är tydligt märkta med vår logotyp och är utbildade enligt branschorganisationen Sveparks föreskrifter. Samtliga våra fordon är utrustade med brandsläckare, första hjälpen-material, startkablar, bogserlina och klottersaneringsmaterial. Vi har enbart miljöbilar. Behöver du som fastighetsägare/förvaltare hjälp med parkering? Tveka inte att kontakta oss på tel: 08-120 305 90 alt. mail: info@parkingpartner.se
Mina sidor företag Mina sidor