Skog med en sjö som liknar ett hjärta

Integritetspolicy

Parking Partner behandlar personuppgifter om sina kunder på ett säkert och ansvarsfullt sätt vilket innebär att vi följer det som åligger oss genom att följa GDPR, dataskyddslagen.

Personuppgifter som Parking Partner hanterar är organisationsnummer, namn, adress, e-post, mobilnummer och kundinformation. Som kund hos Parking Partner så sparar vi dina uppgifter så länge som du fortsätter att vara det för att kunna tillhandahålla våra tjänster samt att du som kund ska kunna ta del av våra kundförmåner. Om du säger upp ditt avtal hos oss så gallras dina personuppgifter bort senast två år efter vår vetskap om att du säger upp det. Som potentiell kund hos Parking Partner så kan du nås av vår direktreklam eller bli uppringd. Personuppgifter om dig för dessa ändamål hanteras under den tid vi gör en kampanj eller riktad marknadsföring. Efter dessa insatser inklusive uppföljningar gallras dina personuppgifter bort.

I våra mailutskick har du alltid möjlighet att avregistrera dig. OBS! om du som kund avregistrerar dig från mail.. Parking Partner lämnar bara ut dina personuppgifter när någon av våra samarbetspartner frågar efter uppgifter gällande Parking Partners åtagande.

Mina sidor företag Mina sidor